PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE | Dveře České Budějovice, garážová vrata, podlahy, okna, kování, stavební pouzdra, Sapeli | PRO-K

 
 
 
 

Protipožární (požární) dveře a zárubně

Protipožární dveře
POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (Dveře, stěny a okna v protipožárním provedení)

Jsme specialisté na vývoj a výrobu požárních uzávěrů. Máme dlouholeté zkušenosti s protipožární ochranou v budovách.
Naše výrobky prochází náročnými testy a odpovídají evropským normám.

NAŠE NABÍDKA:

- PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE

- PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ STĚNY, PROSKLENÉ

- PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ DVEŘE

- PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ STĚNY, PROSKLENÉ

- REVIZNÍ A POŽÁRNÍ OCELOVÁ DVÍŘKA

- DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ POŽÁRNÍ I NEPOŽÁRNÍ

Požární konstrukce dělíme:

 1. Podle materiálu použitého na konstrukce:
  • druh DP1: pouze nehořlavé (A) nebo nesnadno hořlavé materiály s max. 5% organických látek
  • druh DP2: v době požadované požární odolností nezvyšují intenzitu požáru (nehoří), ale obsahují a hořlavé hmoty, na nichž je závislá stabilita a únosnost konstrukce
  • druh DP3: v době požadované požární odolností zvyšují intenzitu požáru (hoří). Jsou sestavené z hořlavých hmot - nejčastěji dřevo (C1, C2, C3)
 2. Podle účelu osazení na stavbě :
  • typ EI: dříve označované jako "PB", osazují se v požárníchstěnách ústících do chráněných únikových cest (CHÚC). Brání šíření tepla, nemohou být zaskleny leštěným drátosklem. Musí být vybaveny zařízením na samočinné uzavření - samozavírač (označení "C")
  • typ EW: dříve označované jako "PO", osazují se mezi požární úseky. Omezují šíření tepla, lze je zasklívat leštěným drátosklem.
  • typ S: dříve označovány jako "K" - dveře kouřotěsné, osazované zpravidla mezi CHÚC a požární předsíň. Jsou určeny k ochraně před pronikáním kouře a zplodin požáru.
 3. Podle požadované doby požární odolnosti
  • tato je vyjádřena číselným údajem v minutách (15, 30, 45, 60 atd.). Hodnotu lze zjistit dle ČSN 730802 (prosinec 2000) - tabulka 12 (str. 36)